Svi nasi poruceni proizvodi imaju garanciju na ispravnost u trajanju od 3 meseca (90 dana)